arrow-down mail angle-right logo-erasmus logo-erasmus-split section-triangle icon-arrow-up icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-down-long icon-circle-arrow-right icon-marker icon-directions close icon

Privacy statement

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Bibliotheek Rotterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken via deze website of tijdens het bezoek aan de Erasmus Experience zijn:

– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;

Deze gegevens hebben wij nodig om te antwoorden op jouw mail als je contact met ons hebt opgenomen, of om je een mail te sturen na je bezoek aan de Erasmus Experience als je ervoor hebt gekozen om je mailadres achter te laten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Met inachtneming van de beschikbare technologie doet Stichting Bibliotheek Rotterdam redelijke inspanningen om te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

– Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
– Om onze diensten te verlenen en te factureren;
– Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden;
– Om onze diensten te optimaliseren;
– Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
– Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
– De verbetering van onze diensten;

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Bibliotheek Rotterdam zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn (bijvoorbeeld voor onze administratie) dan nemen we voor de gegevens deze wettelijke bewaartermijn in acht.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je via de website van Stichting Bibliotheek Rotterdam terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor je van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy statement van deze derde partij te raadplegen.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Bibliotheek Rotterdam gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.  Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Stichting Bibliotheek Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Bibliotheek Rotterdam. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Bibliotheek Rotterdam, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris privacy op telefoonnummer 010-2816291 of via privacy@bibliotheek.rotterdam.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te laten corrigeren, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht de toestemming ten allen tijde in te trekken. Je kan een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar privacy@bibliotheek.rotterdam.nl. Stichting Bibliotheek Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Rotterdam
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam
Tel: 010-2816291
E-mail: privacy@bibliotheek.rotterdam.nl